On comixology.com you'll find our growing collection of comics, graphic novels, and manga. Previously purchased books will continue to be available in “My Books.”

Go to comixology.com or continue to www.comixology.fr

You will not be able to purchase on www.comixology.fr with a credit card registered in a country covered by comixology.com.

League of Legends: แอช: มารดาแห่งสงคราม Special Edition (Thai)

นับพันปีมาแล้วที่สงครามแห่งสามพี่น้องเกือบจะฉีกดินแดนป่าเถื่อนอันหนาวเหน็บแห่งเฟรลยอร์ดออกเป็นชิ้นๆ จวบจนบัดนี้ ชนเผ่าอันเป็นทายาทของเหล่าสามสาวพี่น้อง -- กรงเล็บเหมันต์ อวาโรซาน และฟรอสท์การ์ด – ก็ยังคงจมอยู่ในวังวนแห่งการต่อสู้เพื่อพลังอำนาจและความอยู่รอด แอช บุตรีของมารดาสงครามแห่งชาวอวาโรซานได้ถูกเคี่ยวกรำเพื่อให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคนของพวกเธอในสักวันหนึ่ง ในดินแดนเฟรลยอร์ด อาหารนั้นเป็นสิ่งที่ขาดแคลน ทว่าความอบอุ่นกลับยิ่งขาดแคลนกว่า ตอนที่ 1 จาก 4

Informations sur l’utilisation des Cookies

Nous pouvons utiliser des cookies et technologies similaires sur ce site web. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre Notice Cookies et notre Notice Annonces publicitaires basées sur vos centres d’intérêt.

Fermer